Dejavnosti in programi

Image

Psihosocialna pomoč družinam in posameznikom

Svetovalna dejavnost na Škofijski karitas Ljubljana poteka že od leta 1995 v obliki informiranja, individualnega ter partnerskega in družinskega svetovanja. Svetovalno dejavnost smo v zadnjih letih obogatili z izvajanjem mediacije v primeru spornih vsebin glede osebnih in premoženjskih vprašanj. Gre za konstruktiven proces reševanja spornih situacij, ki prispeva k izboljšanju družinskih odnosov in komunikacije med družinskimi člani.

Materialna pomoč družinam in posameznikom

Prehranski paketi in položnice

materialna pomoc

Na Škofijski karitas Ljubljana tistim, ki nimajo možnosti, da bi si sami zagotovili osnovne stvari za dostojno preživetje, pomagamo z rednimi prehranskimi paketi ter s plačilom položnic za redne življenjske stroške in dodatno zdravstveno zavarovanje. V zadnjih letih se je naši redni pomoči v hrani pridružila še delitev hrane iz evropskih intervencijskih zalog.

Akcija Družina

akcija druzina

V jesenskem času poteka akcija Družina, v okviru katere razdelimo sredstva za nakup kurjave in plačilo stroškov ogrevanja.

Pomoč v izrednih razmerah

pomoc v izrednih razmerah

Dodatno materialno pomoč v obliki hrane in finačnih sredstev razdelimo tudi ob naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah. V zadnjih letih smo tako pomagali prizadetim na poplavljenih območjih, ob žledu, konkretno smo se vključili tudi v pomoč v času begunske krize.

Počitnice družin

Vsako leto v poletnih mesecih socialno ogroženim družinam omogočimo letovanje v Portorožu. Program letovanja oblikujejo in izvajajo naši strokovni delavci, njegov namen pa je razbremeniti in nuditi psihično oporo družinam, ki poleg materialnega pomanjkanja pogosto trpijo tudi zaradi neurejenih družinskih odnosov, alkoholizma, nasilja, bolezni ipd.

Pomoč študentkam materam

Študentske družine in mamice so deležne pomoči v obliki rednih prehranskih paketov ter spremljanja in svetovanja. Vsi, ki potrebujete tovrstno pomoč, se lahko oglasite v prostorih Slovenske karitas na Kristanovi ulici 1 ob sredah dopoldne.
 

Pomoč otrokom

solske potrebscine

Posebno pozornost na Škofijski karitas Ljubljana že od vsega začetka namenjamo pomoči otrokom in šolarjem.

 1. Šolske potrebščine

  Vsako leto poteka naša ustaljena akcija Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v okviru katere osnovnošolcem in srednješolcem razdelimo sredstva za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. Družine pomoč prejmejo v obliki bonov. Poleg tega otrokom razdelimo tudi zvezke, zbrane v akciji Pokloni zvezek, ki poteka v sodelovanju s Slovensko karitas.
 2. Botrstvo

  Zadnjih nekaj let pri nas poteka tudi program pomoči otrokom Botrstvo, s katerim želimo otrokom iz socialno ogroženih družin ponuditi enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki, zato poleg pomoči pri plačilu rednih šolskih dejavnosti in stroškov vanj vključujemo tudi pomoč pri plačilu izvenšolskih dejavnosti in prostočasnih aktivnosti (športne, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, glasbena, plesna šola).
 3. Letovanje za otroke

  Že več let v sodelovanju s Slovensko karitas organiziramo tudi letovanje za otroke. V štirih termini v Portorožu vsako leto počitnikuje približno 40 otrok in mladostnikov iz naše nadškofije.

 
 

Pravna pomoč

Za pomoč in svetovanje glede pravnih zadev se lahko oglasite v sprejemni pisarni na Poljanski cesti 2, kjer boste dobili vse potrebne informacije in se dogovorili za razgovor s pravnico.

Strokovno vodene počitnice starejših

Počitnice so namenjene starejšim prostovoljcem Župnijskih in Škofijske karitas. Zanje pripravimo pester program, prilagojen njihovim potrebam in interesom. Velik del je namenjen pogovornim delavnicam, ki se nanašajo na prostovoljsko delo, vprašanja in izzive, s katerimi se pri delu srečujejo naši prostovoljci, izmenjavi izkušenj in povezovanju.

Izposoja invalidskih in ortopedskih pripomočkov

Izposoja invalidskih in ortopedskih pripomočkov je namenjena predvsem tistim, ki do njih niso upravičeni preko Zavoda za zdravstevno zavarovanje, in vsem, ki nimajo sredstev za najem ali nakup pripomočka. Za vse potrebne informacije glede izposoje smo vam na voljo v času uradnih ur na naši telefonski številki.
 

Pomoč beguncem, tujcem in azilantom

Pomoč beguncem, tujcem in azilantom poteka v okviru pomoči socialno ogroženim družinam v obliki materialne pomoči in svetovanja ter spremljanja. Na razgovor pri socialni službi se lahko prijavite v sprejemni pisarni na Poljanski cesti 2, razgovori potekajo ob četrtkih med 9. in 12. uro.

Zimski in poletni tabor slepih

Že več kot 20 let pod okriljem Škofijske karitas Ljubljana potekajo tabori slepih. Organizirajo in vodijo jih mlajši prostovoljci, na taborih sodelujejo tudi spremljevalci slepih in slabovidnih oseb. Vsako leto v različnih krajih Slovenije potekata zimski in poletni tabor. Pri oblikovanju programa se povežemo z lokalnimi prebivalci, ki udeležencem taborov predstavijo svoj kraj, njegove znamenitosti in običaje. Na taborih potekajo različne delavnice, poskrbljeno je tudi za športne aktivnosti.

Pomoč v Bosni in Hercegovini

V Bosni in Hercegovini denarno podpiramo projekt ljudske kuhinje v Sarajevu Jelo na kotaćima ter mednarodni delovni tabor dijakov in dijakinj Škofijske klasične gimnazije.

Sodelovanje v projektu SOPA

Od septembra 2018 do konca decembra 2020, Škofijska karitas Ljubljana sodeluje v projektu SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do alkohola), ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Škofijska karitas Ljubljana deluje v okviru kratkega ukrepa 3, ki se nanaša na pristop, ki poteka v okolju izvajalcev, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij in verskih skupnosti/organizacij. Pristop temelji na informiranju in usmerjanju posameznikov z deljenjem gradiva in organiziranjem izobraževanj/delavnic na temo zdravega življenjskega sloga ter z usmerjanjem posameznikov k strokovnjakom, ki izvajajo bolj poglobljen pristop. S pristopom SOPA želimo zmanjšati negativne posledice škodljivega pitja alkoholnih pijač na različnih ravneh posameznikovega življenja, ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola.

Župnijske karitas

Dejavnosti in programi, ki potekajo v okviru Župnijskih karitas, potekajo v skladu s programi pomoči Škofijske karitas Ljubljana, ki določa smernice in merila za nudenje pomoči ter nudi materialno in strokovno podporo. Pomoč, ki jo nudijo Župnijske karitas:

 1. materialna pomoč (prehranski paketi, plačilo položnic za osnovne življenjske stroške ipd.)
 2. nematerialna pomoč (pogovor, usmerjanje, svetovanje)
 3. pomoč otrokom (nakup šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu šolskih in obšolskih dejavnosti, prevozov, šolske prehrane, dijaških domov, počitnic, delavnice za otroke, učna pomoč, druženje)
 4. pomoč starejšim, bolnim in invalidom (poleg rednih oblik pomoči velja omeniti predvsem obiske starostnikov na domu in v domovih za ostarele, srečanja in skupine za starejše, bolne, invalide, družabništvo)
 5. pomoč brezdomcem (topli in hladni obroki, oblačila, plačilo osebnih dokumentov). V okviru pomoči brezdomcem deluje tudi Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Poleg dela s prejemniki pomoči prostovoljci Župnijskih karitas organizirajo tudi izobraževanja na ravni župnij in dekanij, srečanja in romanja za prostovoljce ter koncerte in akcije za zbiranje pomoči.

Izobraževanja v okviru Župnijskih karitas

Poleg dela s prejemniki pomoči, prostovoljci Župnijskih karitas organizirajo tudi izobraževanja na ravni župnij in dekanij, srečanja in romanja za prostovoljce ter koncerte in akcije za zbiranje pomoči.